Tożsamość Karpacka - wyniki konkursu

Konkurs "Tożsamość Karpacka" został zakończony, a my znamy jego laureatów!

W wyniku głosowania internetowego wyłoniono trzy zwycięskie Młodzieżowe Grupy Nieformalne:

I miejsce: Zespół Ballada

II miejsce: Młodzieżowa Rada Tuchów

III miejsce: Catch Up

Głosowanie internetowe odbywało się w dniach 23.11 – 7.12.2015. Polegało na ocenie dziesięciu prac konkursowych zgłoszonych przez Młodzieżowe Grupy Nieformalne i zakwalifikowanych przez Komisję Konkursową do II etapu konkursu „Tożsamość Karpacka". Szczegółowe wyniki głosowania zostały zamieszczone w poniższej tabeli. 

Lp Nazwa Grupy Nieformalnej Liczba zakwalifikowanych punktów
1 ZESPÓŁ BALLADA 4496
2 MŁODZIEŻOWA RADA TUCHÓW 4015
3 CATCH UP 2775
4 KLUB FOTOGRAFICZNY ZOOM 2715
5 ZIEMIA BESKIDZKA 2617
6 TROPICIELE Z KRAINY POD ZIELONYM WIELORYBEM 2576
7 SAMI SWOI 2479
8 HOMELAND49N20E 2384
9 MŁODZI SMEREKOWIANIE 2327
10 MAŁA BRENNA 2236

 

Wszystkim laureatom i finalistom serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie dalszych, karpackich sukcesów i inspiracji. Dziękujemy również opiekunom grup nieformalnych za wsparcie jakim otoczyli swoich podopiecznych.

 

Oceniane Prace konkursowe