Konsultacje i ankiety

Jednym z założeń projektu Karpaty Łączą jest utworzenie platformy konsultacji i wymiany informacji o tworzonych dokumentach. Zapraszmy do udziału w konsultacjach dokumentów jakie powstają w ramach prac Krajowych Grup Roboczych. 

Lista konsultacji i ankiet