Czym zajmują się Krajowe Grupy Robocze?

W ramach realizacji projektu „Karpaty Łączą” utworzono cztery składające się z ekspertów i interesariuszy lokalnych „Karpackie Grupy Robocze”, działające w polskiej części Karpat w latach 2012 – 2016:

krajowe-grupy-roboczeFot. Centrum UNEP/GRID-Warszawa

1. Karpacka Grupa Robocza ds. zrównoważonej turystyki, która brała udział w opracowaniu Strategii zrównoważonego rozwoju turystyki Magicznej Krainy Łemków i Pogórzan.

Zobacz również:
Założenia do Strategii

2. Karpacka Grupa Robocza ds. planowania przestrzennego, która brała udział w opracowaniu Kodeksu dobrej praktyki kształtowania przestrzeni w Karpatach.

Zobacz również:
O Kodeksie

3. Karpacka Grupa Robocza ds. dziedzictwa kulturowego, która brała udział w opracowaniu pierwszej wersji projektu nowego protokołu tematycznego do Ramowej Konwencji Karpackiej – Protokołu o dziedzictwie kulturowym.

4. Karpacka Grupa Robocza ds. różnorodności biologicznej i krajobrazowej, która brała udział w opracowaniu projektu Krajowego Planu Działań na rzecz wdrażania w polskiej części Karpat Protokołu o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Zobacz również:
Co to jest Krajowy Plan Działań