Spotkanie Karpackiej Rady Naukowej 15 października 2015r.

Zebranie odbyło się w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Głównym jego celem było zapoznanie członków Rady z działaniami prowadzonymi w ramach projektu Karpaty Łączą oraz dyskusja nad związanymi z projektem zadaniami, w które powinna włączyć się Rada. Poszczególne działania zostały zaprezentowane przez Patrycję Adamską, Monikę Ochwat-Marcinkiewicz, Agatę Ćwik, Michała Sobalę i Bernadettę Zawilińską.

Wśród głównych punktów dyskusji wymienić można:

  • zwiększenie zaangażowania członków Rady w prowadzenie wykładów w ramach Karpackiego Uniwersytetu Otwartego,
  • włączenie członków Rady w prowadzenie warsztatów dla samorządów lokalnych dotyczących wdrażania Kodeksu dobrej praktyki kształtowania przestrzeni w Karpatach i Krajowego Planu Działań na rzecz wdrażania Protokołu o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej do Ramowej Konwencji Karpackiej (KPD),
  • udział w kolejnym spotkaniu grupy roboczej ds. różnorodności biologicznej,
  • udział w konsultacjach odnośnie opracowanej Strategii zrównoważonego rozwoju turystyki Magicznej Krainy Łemków i Pogórzan oraz w przygotowaniu związanej ze Strategią konferencji (planowany termin konferencji : 3 – 5 grudnia br.),
  • udział w III międzynarodowej Konferencji Pasterskiej, która odbędzie się w dniach 7 – 8 marca 2016 r.
  • promowanie przez Radę KPD i wspieranie wdrażania tego dokumentu.

Na zebraniu omówiono również kwestie formalne związane z działaniem Rady w ramach projektu oraz wewnętrzne reguły funkcjonowania Rady. Rada jest inicjatywą otwartą, skupiającą przedstawicieli środowisk naukowych, którym bliska jest problematyka karpacka.

Zasady przyjmowania nowych członków do Rady:

  • nowa osoba do KRN może zostać przyjęta po uzyskaniu rekomendacji członka Rady,
  • kandydat na członka Rady przesyła deklarację chęci udziału w Radzie wraz ze swoim CV (zawierającym informację o dorobku naukowym związanym z badaniami dotyczącymi tematyki karpackiej),
  • przyjęcie do KRN następuje gdy kandydat uzyska poparcie większości członków Rady; decyzja o przyjęciu do KRN zostanie ogłoszona na najbliższym spotkaniu Rady.

Kontakt:

Adres korespondencyjny:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Osobą odpowiedzialną za kontakt z Radą z ramienia Rady IGiGP jest dr Piotr Kłapyta.

Logo:

KRN logo


Opracowane zostało logo Rady oparte na logo projektu Karpaty Łączą. Zwrócono się z prośbą do lidera Projektu o przygotowanie pisemnej informacji dotyczącej zasad korzystania z takiego logo przez Radę.

Patronat:

Patronat nad działalnością KRN objął Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Rada objęła patronat nad seminarium krajoznawczym Mijające krajobrazy Polski. Tatry, organizowanym w dniu 27 listopada br. przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK, Regionalną Pracownię Krajoznawczą przy Oddziale Akademickim PTTK w Krakowie i Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK.

Kolejne zebranie KRN odbędzie się w dniach 6 – 7 grudnia br. w okolicach Zakopanego.