Co to jest Krajowy Plan Działań?

Krajowy Plan Działań na rzecz wdrażania Protokołu o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej do Konwencji Karpackiej to kolejny krok służący realizowaniu jej postanowień w Polsce.

czytaj więcej »

KONSULTACJE PROJEKTU KPD