Karpaty łączą ekspertów

Tworzymy platformę wymiany informacji o Konwencji Karpackiej i o Karpatach. Wprowadź dane do bazy i dołącz do społeczności naukowców, realizujących tu projekty. Poinformuj o publikacjach oraz instytucjach zajmujących się Karpatami.

Zachęcamy do wymiany informacji o Karpatach w zakresie:

  • projektów oraz działań prowadzonych przez instytucje na rzecz zrównoważonego rozwoju Karpat,
  • naukowców zajmujących się działalnością na rzecz Karpat, 
  • protokołów Konwencji Karpackiej oraz działań podejmowanych przez sygnatariuszy na rzecz jej wdrażania,
  • udziału w konsultacjach dotyczących wdrażania Konwencji Karpackiej,
  • prac grup roboczych zajmujących się działaniami na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Karpat,
  • dostępności danych przestrzennych opisujących Karpaty w formie katalogu metadanych.

Aby dowiedzieć się więcej odwiedź następujące części Informatorium Karpackiego:

Źródła wiedzy o Karpatach

baza nt. naukowców, instytucji, projektów i publikacji związanych z Karpatami

Konwencja Karpacka obszerny zbiór informacji na temat Konwencji Karpackiej w języku polskim   
Wspólnie dla Karpat przestrzeń dla współpracy na rzecz Karpat, między innymi dla grup roboczych powołanych w ramach projektu "Karpaty Łączą"
Dane o Karpatach część poświęcona zbiorom danych przestrzennych dotyczących regionu karpackiego i opisujących je metadanych