Karpackie lekcje

Walory przyrodnicze i kulturowe na mapie


Fot. Centrum UNEP/GRID-Warszawa


O dobrej znajomości danego regionu możemy mówić jedynie wtedy, gdy wnikliwe poznaliśmy zarówno jego środowisko przyrodnicze, jak i społeczno-kulturowe, przemierzając obszar wzdłuż i wszerz.

Do takiej świadomej wędrówki trzeba się jednak odpowiednio przygotować.

Zajęcia mają na celu przedstawienie możliwości wykorzystania aplikacji edukacyjnych oraz narzędzi przestrzennych w trakcie zajęć dedykowanych poznawaniu przez uczniów walorów przyrodniczo-kulturowych Karpat.

Jak zastosować te narzędzia przy planowaniu i wyborze optymalnej trasy wycieczki? Czy mogą wspierać uczniów przy zbieraniu informacji o regionie przed wyruszeniem na wędrówkę? W jaki sposób za ich pomocą uczniowie mogą podzielić się informacjami zebranymi w terenie?

Zajęcia te mogą być inspirujące zarówno do przeprowadzenia ciekawej lekcji poprzedzającej szkolną wycieczkę, jak i realizacji większego projektu edukacyjnego w ramach zajęć kółka przedmiotowego.

 

Materiały do pobrania:

  1. Scenariusz zajęć
  2. Karta pracy ucznia oraz Karta pracy ucznia z odpowiedziami
  3. Instrukcje (Zadanie1, Zadanie2, Zadanie4)
  4. miniGra Parki Narodowe Karpat (źródło: scholaris.pl)

 

Wykorzystywane technologie: komputery z dostępem do Internetu lub tablica multimedialna, aplikacja prezentująca zasoby danych z regionu karpackiego - Mapa Miłośników, aplikacja Google Earth