Spotkanie Karpackiej Rady Naukowej 6-7 grudnia 2015r.

W dniach 6-7 grudnia 2015 odbyło się kolejne, już piąte, spotkanie Karpackiej Rady Naukowej. Tym razem członkowie Rady i zaproszeni goście obradowali w Pensjonacie Toporów w Białce Tatrzańskiej. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim:

  • omówieniu możliwości współpracy KRN z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami regionu karpackiego oraz przygotowaniu oferty skierowanej do tych podmiotów,
  • opracowaniu koncepcji interdyscyplinarnego projektu naukowego, związanego z wdrażaniem Konwencji Karpackiej,
  • włączeniu KRN w realizację Krajowego Planu Działań do Protokołu o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej do Konwencji Karpackiej,
  • prezentacji funkcjonowania Informatorium Karpackiego, w tym zwłaszcza jego części, które powinny być współtworzone przez ekspertów,
  • włączeniu KRN w przygotowanie III Konferencji Pasterskiej.

Dyskusja dotycząca projektu badawczego skoncentrowana była głównie wokół tematu znaczenia wody w środowisku przyrodniczym i w gospodarce człowieka, krajobrazu karpackiego jako potencjału rozwoju regionu oraz potrzeb i aspiracji miejscowych społeczności.

W odniesieniu do Krajowego Planu Działań podjęto inicjatywę przygotowania projektu mającego na celu zwalczanie barszczu Sosnowskiego, będącego rośliną inwazyjną, która szybko rozprzestrzenia się na terenie Karpat.

Podczas spotkania odbyły się także wybory przewodniczącego Karpackiej Rady Naukowej, funkcję tą powierzono dr Bernadetcie Zawilińskiej.