Spotkanie Karpackiej Rady Naukowej 25-26 września 2015r.

W dniach 25-26 września 2015 r. odbyło się trzecie spotkanie Karpackiej Rady Naukowej - interdyscyplinarnego gremium, które tworzą przedstawiciele środowisk naukowych związanych z problematyką karpacką. Rada obradowała w wyjątkowym miejscu – w kompleksie zabytkowych, drewnianych willi Osady Czorsztyn w Kluszkowcach.

KRN wrzesien2015 1 KRN wrzesien2015 3
 Fot. Centrum UNPE/GRID-Warszawa

Dotychczasowe spotkania Karpackiej Rady Naukowej (25 kwietnia w Łopusznej i 26-27 czerwca w Wysowej Zdroju) poświęcone były przede wszystkim kwestiom dotyczącym organizacji Rady i jej celów, jak również bieżącym działaniom w ramach projektu Karpaty Łączą. Na trzecim spotkaniu koncentrowano uwagę przede wszystkim na określeniu zadań stojących przed Radą oraz możliwościach finansowania przedsięwzięć.
 
KRN wrzesien2015 2 KRN wrzesien2015 4
 Fot. Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Wśród ważniejszych kwestii, które były dyskutowane wymienić można:
 
• utworzenie internetowej platformy (w ramach Informatorium Karpackiego), która służyła będzie prezentacji osób prowadzących badania naukowe w Karpatach oraz realizowanych przez nie prac badawczych,
• inicjowanie spotkań tematycznych oraz organizowanie konferencji naukowych poświęconych terenom górskim,
• wsparcie doradcze ze strony Rady (np. dla lokalnych samorządów, lokalnych grup działania), organizowanie zajęć warsztatowych, pomoc w znalezieniu ekspertów, 
• pozyskiwanie od instytucji i organizacji działających na terenie Karpat informacji dotyczących problemów wymagających naukowego rozpoznania,
• współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją obszarów chronionych, przedsiębiorcami, stowarzyszeniami itd. w zakresie wdrażania wyników badań naukowych,
• włączanie się w inicjatywy edukacyjne prowadzone na terenie Karpat, organizowanie konkursów na prace dyplomowe dotyczące problematyki karpackiej.