Karpacka Gmina

Stowarzyszenie Ekopsychologia ma przyjemność zaprosić gminy zlokalizowane w Karpatach do uczestnictwa w prestiżowym i atrakcyjnym konkursie na Karpacką Gminę.

Konkurs jest częścią projektu pt. „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej" współfinansowanego w latach 2012 - 2015 przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Jego celem jest upowszechnienie informacji o zapisach Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat oraz wyróżnienie Gmin, które uwzględniają cele ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej w swojej polityce rozwoju oraz w realizacji działań własnych.

Nagrody dla zwycięskich GMIN:

I nagroda: sfinansowanie sprzętu (rodzaj sprzętu zostanie uzgodniony z Gminą) o wartości 9000 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy złotych);

II nagroda: sfinansowanie sprzętu (rodzaj sprzętu zostanie uzgodniony z Gminą) o wartości 7000 zł brutto (słownie: siedem tysięcy złotych);

III nagroda: sfinansowanie sprzętu (rodzaj sprzętu zostanie uzgodniony z Gminą) o wartości 5000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych);

Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie certyfikatów „Karpacka Gmina" podczas II Forum Karpackich Gmin, które odbędzie się w Sromowcach Niżnych w terminie 24-25 września 2015 r.

Promocja gminy oraz jej walorów na stronie www.konwencjakarpacka.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału!