Udostępnij informację o swoich zasobach

Wśród osób i instytucji zajmujących się danymi przestrzennymi na pytanie: Czy posiadacie metadane? nierzadko można usłyszeć odpowiedź: my nie tworzymy metadanych.  Tworzenie metadanych nie należy do zadań skomplikowanych, jednakże ich udostępnienie w formie katalogu metadanych, zwykle wiąże się z koniecznością posiadania dedykowanej aplikacji internetowej. 

W ramach Informatorium Karpackiego będziemy umożliwiali tworzenie metadanych jak również ich publikację w ramach katalogu metadnych o zasobach Karpat.

Jeżeli zatem jesteście Państwo dysponentem danych dotyczących obszaru Karpat zapraszamy do ich opisania, skatalogowania i udostępnienia w Katalogu metadanych dla Karpat.