Nowe filmy dla Miłośników Karpat!

10.12.2016

3owce

Piękno Karpat ukazane w filmach wprowadzających do sesji na III Forum Gmin Karpackich oraz filmy Karpaty Łączą - magiczna podróż, Dlaczego Karpaty łączą?, Dziewięć Sił Karpackiej Przyrody. 

Walory i bogactwo Karpat z persepktywy drona, okiem mieszkańców i karpackich ekspertów - każdy znajdzie coś dla siebie! Zapraszamy do oglądania!