Projekty dla Karpat

fot.bieszczady4

Zapraszamy do tworzenia bazy danych nt. projektów realizowanych w Karpatach!

Czy realizują Państwo lub w ostatnich latach zakończyli Państwo prace w projekcie realizowanym w regionie Karpat? Informacja w bazie pozwoli na upowszechnienie informacji o Państwa działaniach wśród osób zainteresowanych problematyką regionu Karpat. Zapraszamy do wypełnienia formularza.