Instytucje dla Karpat

fot.bieszczady2

Zapraszamy do tworzenia bazy instytucji działających w Karpatach!

Czy instytucja, którą Państwo reprezentują zajmuje się szeroko rozumianą problematyką Karpacką? Informacja w bazie pozwoli na upowszechnienie informacji o Państwa działaniach wśród osób zainteresowanych problematyką regionu Karpat. Zapraszamy do wypełnienia formularza.