Czy potrzebny jest katalog metadanych dla Karpat?

Baza metadanych obejmuje informacje o zasobach danych przestrzennych dla obszaru Karpat i opisuje:

  • zakres tematyczny danych,
  • zasięg geograficzny danych,
  • informacje o formacie danych,
  • informacje o dysponencie danych,
  • warunki udostępnienia i wykorzystania danych,
  • informacje o możliwościach zastosowania w działaniach jednostek samorządowych,
  • tematyczne odniesienie do zapisów Konwencji Karpackiej.

Czy Twoja instytucja jest zainteresowana zasilaniem katalogu metadnych informacjami o zasobach danych przestrzennych w celu ich powszechnego zastsowania w działaniach na rzecz wdrażania Konwencji Karpackiej w regionie?

NIE - jest geoportal GDOŚ oraz geoportal.gov.pl - 0%
TAK - dane są rozproszone nie wiadomo gdzie ich szukać - 0%
NIE MAM ZDANIA - 0%