Działanie 6.3.2. Wyznaczenie punktów kontaktowych w obszarach członkowskich Karpackiej Sieci Obszarów Chronionych

Działanie 6.3.2. Wyznaczenie punktów kontaktowych w obszarach członkowskich Karpackiej Sieci Obszarów Chronionych

Realizacja tego działania polega na wyznaczeniu przez dyrektorów obszarów członkowskich Karpackiej Sieci Obszarów Chronionych (CNPA) osób wyznaczonych do kontaktów i ułatwiania komunikacji na rzecz współpracy z innymi obszarami członkowskimi CNPA w Polsce oraz w pozostałych Stronach Protokołu.

Uwagi:

  • realizacja Działania 6.3.2. leży w wyłącznych kompetencjach dyrektorów zarządzających obszarami chronionymi będącymi obszarami członkowskimi CNPA (Minister Środowiska w 2008 r. wyznaczył do udziału w Karpackiej Sieci Obszarów Chronionych parki narodowe Babiogórski, Bieszczadzki, Gorczański, Magurski, Pieniński i Tatrzański; oraz parki krajobrazowe Beskidu Małego, Beskidu Śląskiego, Ciężkowicko – Rożnowski, Ciśniańsko-Wetliński, Czarnorzecko-Strzyżowski, Doliny Sanu, Gór Słonnych, Jaśliski, Pasma Brzanki, Pogórza Przemyskiego, Popradzki, Wiśnicko-Lipnicki i Żywiecki).
  • Działanie 6.3.2. wynika z art. 14 Protokołu, Decyzji COP1/4 (12) oraz Działania 6.3. SAP.
  • Działanie 6.3.2. koresponduje z Celem operacyjnym H.I. „Wsparcie ochrony różnorodności biologicznej poprzez zwiększenie udziału Polski w działaniach na forum międzynarodowym” Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planu działań na lata 2014-2020.