Działanie 6.2.2. Uwzględnienie obszaru stosowania Protokołu w statystykach i sprawozdawczości

Działanie 6.2.2. Uwzględnienie obszaru stosowania Protokołu w statystykach i sprawozdawczości

Realizacja tego działania polega na opracowaniu i wdrożeniu mechanizmu zapewniającego możliwość wyodrębnienia danych dotyczących różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszaru stosowania Protokołu w statystykach, opracowaniach i sprawozdaniach sporządzanych na szczeblu województw małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego (np. opracowaniach i sprawozdaniach sporządzanych przez właściwe terytorialnie Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska).

Uwagi:

  • wyodrębnienie danych dotyczących wyłącznie obszaru stosowania Protokołu jest możliwe na etapie przetwarzania i agregowania danych uzyskanych z gmin (np. z inwentaryzacji przyrodniczej gmin).
  • realizacja Działania 6.2.2. umożliwi dokładną analizę danych dotyczących obszaru stosowania Protokołu oraz ułatwi przygotowywanie okresowego raportu dot. wdrażania Protokołu dla Konferencji Stron Konwencji.