Działanie 5.3.3. Podnoszenie świadomości społeczeństwa o potrzebie ochrony różnorodności biologicznej Karpat przed zagrażającymi jej inwazyjnymi gatunkami obcymi i organizmami genetycznie zmodyfikowanymi

Działanie 5.3.3. Podnoszenie świadomości społeczeństwa o potrzebie ochrony różnorodności biologicznej Karpat przed zagrażającymi jej inwazyjnymi gatunkami obcymi i organizmami genetycznie zmodyfikowanymi

Realizacja tego działania obejmuje działania informacyjne i edukacyjne (w tym szkolenia dla hodowców i rolników) na rzecz zapobiegania uwalnianiu do środowiska, kontrolowania lub eliminowania inwazyjnych gatunków obcych lub organizmów genetycznie zmodyfikowanych zagrażających różnorodności biologicznej, ekosystemom, siedliskom lub gatunkom rodzimym dla Karpat; w tym działania informujące o ekonomicznych skutkach zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się tych gatunków lub organizmów dla gospodarki rolnej i leśnej w Karpatach.

Uwagi:

  • realizacja Działania 5.3.3. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 5.1. oraz Celu operacyjnego 5.2.
  • Działanie 5.3.3. wynika z art. 4 ust. 3 Konwencji, art. 13 Protokołu, oraz Działania 5.2 c) SAP.

 

Dyskusja i opinie  

 
Agnieszka Mida 2015-11-16 13:07
Brak uwag