Działanie 5.1.3. Ocena skuteczności działań podejmowanych w stosunku do inwazyjnych gatunków obcych i organizmów genetycznie zmodyfikowanych

Działanie 5.1.3. Ocena skuteczności działań podejmowanych w stosunku do inwazyjnych gatunków obcych i organizmów genetycznie zmodyfikowanych

Realizacja tego działania polega na przeprowadzeniu analizy dostępnych danych i dokonaniu ustaleń niezbędnych do oceny skuteczności krajowej polityki na rzecz zapobiegania wprowadzaniu lub uwalnianiu inwazyjnych gatunków obcych lub organizmów genetycznie zmodyfikowanych, kontrolowania lub eliminowania osobników i populacji tych gatunków lub organizmów; oraz oceny skuteczności działań podejmowanych wcześniej w tym zakresie.

Uwagi:

  • realizacja Działania 5.1.3. wymaga uprzedniej realizacji Działania 5.1.1.
  • Działanie 5.1.3. wynika z art. 4 ust. 3 Konwencji, art. 13 Protokołu, oraz Działań 5.1. i 5.2 b) SAP.