Działanie 4.1.4. Identyfikacja i ocena zagrożeń dla spójności sieci ekologicznej w Karpatach

Działanie 4.1.4. Identyfikacja i ocena zagrożeń dla spójności sieci ekologicznej w Karpatach

Realizacja tego działania polega na przeprowadzeniu analizy dostępnych danych i dokonaniu ustaleń niezbędnych do identyfikacji i oceny istniejących lub potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych mających wpływ na stan spójności sieci ekologicznej w Karpatach.

Uwagi:

  • realizacja Działania 4.1.4. wymaga uprzedniej realizacji Działania 4.1.3.
  • Działanie 4.1.3. wynika z art. 9 Protokołu, oraz Działania 4.1. b) SAP.