Działanie 3.2.4. Planowanie działań na rzecz zrównoważonego użytkowania krajobrazu

Działanie 3.2.4. Planowanie działań na rzecz zrównoważonego użytkowania krajobrazu

Realizacja tego działania polega na opracowaniu propozycji działań na rzecz uwzględniania potrzeb ochrony i odtwarzania krajobrazu w gospodarce rolnej i leśnej, oraz promowania zrównoważonego użytkowania krajobrazu; w tym programów edukacyjnych i szkoleniowych dla rolników oraz propozycji ekonomicznie atrakcyjnych i społecznie trafnych programów i środków motywacyjnych, sprzyjających podtrzymaniu i wzmocnieniu zainteresowania społeczności lokalnych i rolników indywidualnych zrównoważonym użytkowaniem krajobrazu, w tym kontynuacją swoistych dla regionu karpackiego tradycyjnych praktyk rolniczych i sposobów użytkowania gruntów, które przyczyniają się do zachowania i odtwarzania krajobrazów priorytetowych, w szczególności przez wprowadzenie korzystnych rozwiązań i zapisów do pakietów rolno-środowiskowo-klimatycznych.

Uwagi:

  • Działanie 3.2.4. wynika z art. 4, art. 7 i art. 11 Konwencji oraz art. 4 Protokołu.

 

Dyskusja i opinie  

 
Małgorzata Luc 2015-11-16 17:10
W toku dziejów praktyki rolnicze się w Karpatach zmieniały, dlatego stwierdzenie "kontynuacją ... tradycyjnych praktyk rolniczych" jest zbyt ogólnikowe. Nie ma też jednoznacznych opinii, iż każda tradycja była tu dobra. Jeśli przyjrzymy sie KDPR - Kodeksowi Dobrej Praktyki Rolniczej (dla KArpat), to wyraźnie widać w nim tendencje do zrównoważonego, świadomego rolnictwa, nowoczesnego, opartego o wiedzę, szanującego środowisko i krajobraz. Konkludując proponuję usunięcie słowa "tradycyjnych" i zastąpienie go pojęciem "zrównoważonych " .
 
 
Agnieszka Mida 2015-11-16 13:00
Brak uwag