Działanie 1.2.1. Wybór gatunków priorytetowych

Działanie 1.2.1. Wybór gatunków priorytetowych

Realizacja tego działania polega na dokonaniu wyboru gatunków priorytetowych spośród gatunków roślin, zwierząt lub grzybów określonych w Działaniu 1.1.1., tj. gatunków, których zachowanie wymaga podjęcia po stronie polskiej specjalnych działań ochronnych w pierwszej kolejności; w oparciu o uzyskane w ramach Działań 1.1.3. oraz 1.1.4. wyniki oceny stanu zachowania gatunków, identyfikacji i oceny istniejących lub potencjalnych zagrożeń, z uwzględnieniem oceny skuteczności podejmowanych wcześniej działań na rzecz zachowania, ochrony, odtwarzania i zrównoważonego użytkowania gatunków.

Uwagi:

  • realizacja Działania 1.2.1. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 1.1.
  • Działanie 1.2.1. wynika z art. 11 i art. 12 Protokołu, oraz Działania 3.2. d) SAP.