FORECOM - możemy korzystać z danych o rozmieszczeniu lasów w Karpatach

05.10.2016

forecom1

Produkty informacyjne projektu FORECOM są już dostępne dla zainteresowanych osób i instytucji zajmujących się ochroną środowiska i przyrody. Zapraszamy do udziału w ankiecie dotyczącej zapotrzebowania na dane będące wynikami tego projektu.

Na portalu projektu można zapoznać się z założeniami projektu, ale również przeanalizować na mapach tematycznych zmiany zasiegu lasów w polskich Karpatach.

Zmiany powierzchni lasów i ich konsekwencje były kluczowym problemem badawczym projektu FORECOM (Zmiany powierzchni lasów w regionach górskich – przyczyny, trajektorie oraz skutki), realizowanego przez zespół naukowców Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL (grupa badawcza Landscape Dynamics). Badania w ramach projektu prowadzone były w Alpach Szwajcarskich oraz w Karpatach Polskich i uwzględniały zmiany, jakie następowały w krajobrazie gór od połowy XIX wieku po dzień dzisiejszy.

Opracowano wizualizacje dla następujących przedziałów czasowych: 2010-2015, 1970-1980, 1930-1938, 1820-1860. Dodatkowo została również udostępniona mapa prezentująca wysokość roślinności w latach 2011-2014.

Zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej zapotrzebowania na dane będące wynikiem projektu FORECOM. Ankieta jest krótka, zajmuje ok 3 min. i umożliwi autorom rezultatu projektu zapewnić jak najpowszechniejsze zastosowania opracowanych produktów informacjnych. Ankietę można wysłać do 12 października, 2016!

Informacje o możliwości zastosowania ww. danych są zaprezentowane w podręczniku użytkownika, który można pobrać bezpłatnie na stronie.

W przypadku zainteresowania danymi lub też w razie jakichkolwiek innych pytań zapraszamy do kontaktu z dr Dominikiem Kaimem.