I Spotkanie Grupy Roboczej ds. różnorodności biologicznej i krajobrazowej

20.10.2014

 grupaBioFot. Centrum UNEP/GRID-Warszawa

 W dniach 21-22 października 2014 roku w Kluszkowcach odbywa się pierwsze spotkanie Krajowej Grupy Roboczej ds. różnorondości biologicznej i krajobrazowej.

Powołana grupa ma na celu opracowanie Krajowego Planu Działań dla różnorodności biologicznej i krajobrazowej, będącego narzędziem wspierającym ochronę przyrody w Karpatach, realizującym postanowienia Protokołu o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej do Konwencji Karpackiej.