I Spotkanie Grupy Roboczej ds. Planowania Przestrzennego – Niepołomice

10.07.2014

news-topFot. Centrum UNEP/GRID-Warszawa

W dniach 3-4 lipca 2014 roku w Niepołomicach miało miejsce pierwsze spotkanie Grupy Roboczej ds. planowania przestrzennego, która została powołana w ramach projektu pt. „Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej”.

Powołana grupa ma na celu opracowanie ekspertyz służących wdrażaniu artykułu nr 5 Konwencji Karpackiej, dotyczącego spójnej polityki przestrzennej w Karpatach.

Zgodnie z zapisami Konwencji Karpackiej polityka planowania przestrzennego powinna mieć na celu ochronę i zrównoważony rozwój Karpat, uwzględniać szczególne uwarunkowania ekologiczne i społeczno-gospodarcze występujące w Karpatach i ich ekosystemach górskich oraz zapewniać korzyści dla lokalnych mieszkańców.

Na spotkaniu obecnych było ponad 20 osób, w tym przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, architekci, naukowcy zajmujący się planowaniem przestrzennym i kształtowaniem krajobrazu (Politechnika Krakowska, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Podczas spotkania poruszane były tematy związane z problemami gospodarowania na obszarach górskich, dziedzictwem architektonicznym Polskich Karpat, sposobami monitorowania zmian w przestrzeni Karpat, skutkami chaosu planistycznego w górach, a także kwestie związane z zapisami z dokumentów planistycznych.

Zapraszamy do obejrzenia galerii z tego spotkania.