Posiedzenie Krajowego Komitetu Sterującego Konwencji Karpackiej (KKSKK).

12.02.2014

fot.fota2

W czwartek 30 stycznia 2014 r. w Ministerstwie Środowiska miało miejsce szóste posiedzenie Krajowego Komitetu Sterującego Konwencji Karpackiej (KKSKK).

Celem posiedzenia był przegląd działań na rzecz wdrażania Konwencji, podejmowanych od października 2012 r. na forum międzynarodowym i po stronie polskiej, oraz wypracowanie stanowiska RP na posiedzenie Komitetu Wdrażającego Konwencji (CCIC), przygotowującego obrady czwartego spotkania Konferencji Stron (COP4) Konwencji planowane we wrześniu 2014 r. w Republice Czeskiej.

W trakcie posiedzenia omawiano m.in. działania prowadzone w ramach projektu Karpaty Łączą: opracowanie Krajowego Planu Działań na rzecz wdrażania Protokołu o różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz możliwości wykorzystania Informatorium Karpackiego jako krajowego systemu wymiany informacji o Karpatach, ułatwiającego współpracę resortów i instytucji reprezentowanych w składzie KKSKK.