Spotkanie dot. Krajowego Planu Działań w Krakowie

30.06.2013

goryczka1 TatryFot. Centrum UNEP/GRID-Warszawa

W dniu 13 czerwca 2013 r. w Krakowie miało miejsce spotkanie zorganizowane przez Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska.

W spotkaniu dotyczącym opracowania Krajowego Planu Działań dla wdrażania Protokołu o o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej do Konwencji Karpackiej wzięli udział m.in. przedstawiciele władz regionalnych, organów ochrony przyrody i środowiska, Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, instytucji naukowych oraz organizacji pozarządowych z trzech województw obejmujących polską część regionu karpackiego.

W trakcie pierwszego wystąpienia Bożena Haczek (Ministerstwo Środowiska) przedstawiła zakres tematyczny Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat oraz jej Protokołu o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej jako elementów obowiązującego krajowego porządku prawnego.

Następnie Zbigniew Niewiadomski (UNEP/GRID-Warszawa) omówił prawny status i postanowienia przyjętego w 2011 r. przez 3. Spotkanie Konferencji Stron Konwencji Karpackiej międzynarodowego dokumentu na rzecz jej wdrażania w zakresie różnorodności biologicznej - Strategicznego Planu Działań do Protokołu o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

W dalszej części spotkania przedstawione zostały szanse, korzyści i wyzwania związane z opracowaniem Krajowego Planu Działań, które powinny zostać podjęte po stronie polskiej (Zbigniew Niewiadomski, UNEP/GRID-Warszawa) po jego zatwierdzeniu przez Ministerstwo Środowiska, oraz zaproponowano zakres merytoryczny, tryb i harmonogram prac nad dokumentem (Monika Rusztecka, UNEP/GRID-Warszawa).

W trakcie dyskusji zebrano wnioski i uwagi uczestników spotkania.
Kolejne spotkania w sprawie przygotowania propozycji Krajowego Planu Działań będą organizowane przez Stowarzyszenie Ekopsychologia i Centrum UNEP/GRID-Warszawa w ramach projektu Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej.