Podsumowanie III Międzynarodowej Konferencji Pasterskiej

10.03.2016

fot.owce

Karpaccy pasterze ponownie przyjechali do Polski, by wzajmnie dzielić się swoimi doświadczeniami.

 

W dniach 7-8 marca w Zakopanem bacowie, naukowcy i przedstawiciele karpackich samorządów uczestniczyli w III Międzynarodowej Konferencji Pasterskiej organizowanej w ramach projektu Karpaty Łączą. Tym razem dyskusja skupiała się wokół tematu: „Krajobraz kulturowy Karpat – wspólne dziedzictwo człowieka i przyrody".

W sumie w konfrenecji wzięło udział ponad 170 osób. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele m.in.: urzędów marszałkowskich, Słowackiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetów Jagiellońskiego, Śląskiego i Rzeszowskiego, służb ochrony przyrody oraz miłośnicy karpackiej przyrody i kultury.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywność w trakcie obrad na konferencji. Z radością poznamy Państwa opinie i uwagi oraz refleksje dotyczące tematów wystąpień oraz przebiegu całego wydarzenia. Zapraszamy do podzielenia się uwagami w poniższej ankiecie.

Zobacz pełną relację z wydarzenia