Co to są metadane?

Metadane – dane o danych. W dyrektywie INSPIRE oraz w projekcie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej przyjmuje się, że metadane są informacjami, które opisują zbiory danych przestrzennych i usługi danych przestrzennych oraz umożliwiają wyszukiwanie, inwentaryzację i użytkowanie tych danych i usług.
Metadane dla zbioru danych przestrzennych określają zebraną w zbiorze tym informację przestrzenną pod względem: położenia i rodzaju obiektów oraz ich atrybutów, pochodzenia, dokładności, szczegółowości
i aktualności danych zbioru, zastosowanych standardach, prawach własności i prawach autorskich, cenach, warunkach i sposobach uzyskania dostępu do danych zbioru oraz ich użycia w określonym celu.
Definicja według Gaździcki J., 2009, [w:] Internetowy leksykon geomatyczny, www.ptip.org.pl, stan na 4 listopada 2009 r.