Co to jest WMS?

WMS to skrót od angielskiej nazwy Web Map Service, czyli usługa przeglądania danych przestrzennych. 

Usługa WMS możliwia wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów danych przestrzennych oraz wyświetlanie zawartości metadanych.

Za pomocą usługi WMS można w bezpieczny sposób zapewnić dostęp do wizualizacji zasobów danych przestrzennych jakie są gromadzone w dane instytucji. Jest to kluczowa usługa wykorzystywana do prezentacji informacji przestrzennej na geoportalu.